Reference

Poskytovali jsme mj. komplexní právní servis při výstavbě nové rezidenční čtvrti "Nové Chabry" v Praze - Dolních Chabrech s kapacitou cca 1 000 bytů, a to od nákupu pozemků až po předání bytů klientům.

Zajištovali jsme po právní stránce též prodej portfolia rezidenčních projektů renomovaným nemovitostním fondům se zahraniční majetkovou účastí s akviziční cenou v řádu miliard korun. 

Našim klientům jsme také asistovali při nákupu, prodeji a provozu několika významných hotelů a administrativních budov.