Profil

Filozofie

Při své činnosti klademe důraz na efektivitu poskytovaných služeb a jejich maximální přizpůsobení potřebám klienta. Vždy je brán zřetel nejen na právní, ale i na obchodní stránku řešeného případu tak, aby právní služby nebyly odtrženy od skutečných potřeb a záměrů klienta.  


Oblast působení 

Advokátní kancelář působí zejména v oblasti obchodního práva, práva společností, občanského práva, stavebního práva, pracovního práva, fúzí a akvizic, bankovního a finančního práva, práva informačních technologií a duševního vlastnictví, sporné agendy (obchodní i civilní, včetně arbitráže), jakož i správního řízení.  


Specializace

Naší specializací je zajištění komplexního právního servisu v rámci transakcí s nemovitostmi, developerských projektů a projektového financování. Na tomto poli naše právní poradenství napomohlo úspěšné realizaci a prodeji více než 30 developerských projektů s více než 3 000 byty.   


Veškeré služby jsou poskytovány v českém i anglickém jazyce.