Naši lidé

JUDr. Jiří Vaněk, advokát

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze.
V advokacii působí od r. 1999.

Specializace: 

obchodní právo, občanské právo, fúze a akvizice, bankovní a finanční právo, stavební právo

vanek@arhem.com

JUDr. Lenka Morejon Michálková, advokátka

Absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V advokacii působí od r. 2002.

Specializace: 

obchodní právo, občanské právo, katastrální řízení, bankovní a finanční právo, právo duševního vlastnictví a autorské právo 

michalkova@arhem.com

Mgr. Miloslav Šinfeld, advokát

Absolvent Právnické fakulty UK v Praze.
V advokacii působí od r. 2001.

Specializace

právo obchodních společností, občanské právo, fúze a akvizice, pracovní právo, ochrana osobních údajů

sinfeld@arhem.com