Kontakt

VANĚK & MICHÁLKOVÁ, advokáti s.r.o.

Štefánikova 27

150 00 Praha 5 - Smíchov

+420 257 221 308 

vanek@arhem.com

IČ: 275 82 051

DIČ: CZ 275 82 051

ID DS: nd39sjw

Zápis v obchodním rejstříku 

u Městského soudu v Praze, 

spisová značka C 115141