PROFIL KANCELÁŘE

Advokátní kancelář VANĚK & MICHÁLKOVÁ, advokáti s.r.o. působí na trhu od počátku roku 2005 a poskytuje komplexní právní služby zejména malým a středním podnikům a institucím. Portfolio klientů advokátní kanceláře je velmi široké a sahá od společností se zahraniční majetkovou účastí až po fyzické osoby – nepodnikatele.

Při své činnosti klade advokátní kancelář důraz na efektivitu poskytovaných služeb a jejich maximální přizpůsobení potřebám klienta. Vždy je brán zřetel nejen na právní, ale i na obchodní stránku řešeného případu tak, aby právní služby nebyly odtrženy od skutečných potřeb a záměrů klienta.

Veškeré služby jsou poskytovány v českém i anglickém jazyce.

Advokátní kancelář působí zejména v oblasti obchodního práva, práva společností, občanského práva, pracovního práva, fúzí a akvizic, bankovního a finančního práva, stavebního práva, práva informačních technologií a duševního vlastnictví, sporné agendy (obchodní i civilní, včetně arbitráže), jakož i insolvenčního a správního řízení.

Specializací advokátní kanceláře je zajištění komplexního právního servisu v rámci transakcí s nemovitostmi, developerských projektů a projektového financování.

S ohledem na začlenění České republiky do Evropské unie je samozřejmostí řešení veškerých právních případů rovněž v kontextu evropského práva.