ČLENOVÉ KANCELÁŘE

JUDr. Jiří Vaněk, advokát
absolvent Právnické fakulty UK v Praze
v advokacii působí od r. 1999

Specializace: obchodní právo, občanské právo, fúze a akvizice, bankovní a finanční právo, stavební právo, právo informačních technologií


JUDr. Lenka Michálková, advokát
absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
v advokacii působí od r. 2002

Specializace: obchodní právo, občanské právo, pracovní právo, právo duševního vlastnictví a autorské právo


Mgr. Miloslav Šinfeld, advokát
absolvent Právnické fakulty UK v Praze
v advokacii působí od r. 2001

Specializace: právo obchodních společností, občanské právo, fúze a akvizice, pracovní právo, insolvenční právo